تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب

شرکت گسترش انرژی پیروزان با همکاری شرکت های متعدد اروپایی که از پیشگامان روشهای نوین در تصفیه ی فاضلاب در جهان هستند به عنوان اولین مجموعه ایست که فرآیند های تصفیه ی فاضلاب را به صنایع نیروگاهی کشور وارد کرده است. گرچه که امروزه اغلب نیروگاه های کشور با احداث چاه های عمیق نیاز خود به آب را رفع نموده اند اما با در نظر داشتن افقی که مشکل کم آبی برای کشور ترسیم کرده است و همچنین تغییر سیاست های کلان محیط زیستی در منع برداشت از آبهای زیر زمینی همچون سالهای گذشته برای اکثر مناطق کشور، بی شک در سالهای آتی یکی از عمده ترین معضلات تولید برق در ایران تامین آب مورد نیاز برای آن خواهد بود. این فرآیند به یکی از عمده ترین نگرانی های چشم اندازهای کلان کشور تبدیل شده و میتواند بخشی از نیروگاه های ایران را تا ورطه ی کاهش تولید و یا تعطیلی تهدید نماید و چاره اندیشی های کلان کشوری نیز به دغدغه ای برای دولت بدل گشته است. در این میان تصفیه فاضلاب میتواند بهترین راه حل برای رفع معضل مذکور و استقلال نیروگاه ها از هزینه های گزاف خرید آب در سالهای آتی باشد.
در این راستا شرکت گسترش انرژی پیروزان با همکاری چند شرکت اروپایی با هدف تامین آب مورد نیاز فرآیند تولید برق از فاضلابهای شهری و همچنین آب دریا برای نیروگاه ها پا به عرصه نهاده است. هم اکنون با روشهای نوین تصفیه ی فاضلاب، کاهش هزینه ها و همچنین کاهش مساحت لازم برای احداث یک تصفیه خانه امکان فراگیر شدن این راه حل برای صنایع نیروگاهی فراهم آمده است.