موضوع پروژه هاکارفرما
تامین 4 ست نازل ردیف اول توربین GEشرکت مديريت توليد برق جنوب غرب (نيروگاه آبادان)
تامین 2 ست شرود ردیف دوم و سوم توربین GEشرکت تولید نیروی برق آبادان (نیروگاه آبادان)
تامین 2 ست نازل ردیف اول توربین GE
شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (عج)
خريد 64 عدد شير پيلوت CO2
شرکت مديريت توليد برق جنوب غرب (نيروگاه آبادان)
خريد 6 عدد شير پيلوت CO2
شرکت مدیریت تولید آذربایجان غربی (نیروگاه خوی)
تامین 4 عدد پوزیشنر LVDT
شرکت مدیریت تولید آذربایجان غربی (نیروگاه خوی)
تامین 4 عدد Drip Check Valve
شرکت مدیریت تولید آذربایجان غربی (نیروگاه ارومیه)
تامین BLIND FLANGEشرکت مهندسی و ساخت صنایع دریایی ایران
تامین 100 عدد Roller Bearing & Ball Bearingشرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (عج)
تامین قطعات یدکی پمپ GEFAشرکت توربین های صنعتی خاورمیانه MIGT
تامین Unigrind Machine Type SLIM 300شرکت تعمیرات نیروگاهی اصفهان
تامین برنز والو
مجتمع کشتی سازی فراساحل ISOICO
تامین والو Trimec
شرکت دریا ساحل
تامین دو ست پمپ تغذیه
ذوب آهن اصفهان
تامین دو ست پمپ تغذیه بویلر و قطعات یدکی
ذوب آهن اصفهان
تامین روتور پره متحرک توربین Ge F5
برق منطقه ای یزد
تامین شش ست پره ثابت ردیف اول Ge F5 توربین گازی
توانیر
تامین یازده ست پره ثابت و متحرک توربین گازی V94.2
نیروگاه گیلان
خط فورج برای فورج سازی لرستان
فورج سازی لرستان
پکیج ابزار سیستم هوای ورودی
دریا ساحل
تامین ده ست ولو
ذوب آهن اصفهان
تامین قطعات یدکی پلنت اکسیژن
ذوب آهن اصفهان