– تامین قطعات مسیر داغ توربین های گازی به ویژه مدلهای V94.2 و GEF5 و GEF6 و GEF9.
– مدیریت ساخت و مهندسی معکوس قطعات خاص توربین ها.
– تامین قطعات یدکی نیروگاه ها اعم از قطعات توربین و کلیه تجهیزات جانبی.
– تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق و اندازه گیری.

سیستم های کولینگ

یکی از مهمترین راهکارها جهت افزایش تولید برق نیروگاههای موجود، ایجاد سیستم کولینگ هوای ورودی توربینهاست. به لحاظ اقتصادی سرمایه ی بازگشت داده شده به ازای افزایش بازدهی توربین ها در مقایسه با سرمایه گذاری انجام شده برای احداث سیستهمای کولینگ عملا ناچیز تلقی میگردد. در این خصوص مذاکرات اولیه با چندین شرکت اروپایی صورت گرفته و شرکت گسترش انرژی پیروزان قادر به ارائه راهکار هایی مناسب با کمترین هزینه، امکان انتقال تکنولوژی به ایران در جهت حمایت از تولید داخلی گردد. همچنین در مواردی امکان ایجاد تامین منبع مالی پروژه را نیز طبق ضوابطی خاص فراهم آورده است.