خدمات مشاوره ای

ارزیابی برای انجام سرمایه گذاری، نظارت بر جریان نقدی، انتخاب استراتژی مناسب مالی (شامل اخذ انواع وامها و استفاده از بیمه ها و …) در پروژه های مزارع خورشیدی دارای ظرایفی است که در کشورمان کمتر به آن پرداخته است.لذا شرکت گسترش انرژی پس از ورود به عرصه های مختلف نیروگاه های خورشیدی اکنون به بلوغ لازم برای انجام خدمات مشاوره ای در این حوزه دست یافته است.

شرح خدمات :

– انجام امور مشاوره ای در پروژه ها
– انجام مطالعات فاز صفر
– تهیه طرح های توجیهی و مطالعات مربوط به امکان سنجی و سرمایه گذاری
– خدمات مشاوره ای فنی و طراحی شامل Basic Design و Detail Design
– مشاوره در خصوص تامین سرمایه و محاسبات جریان نقدی پروژه
– انجام پروژه ها به صورت MC