نفت و گاز

– تامین و مهندسی طیف وسیعی از سیستمهای ابزار دقیق و آنالایزرها.
– مهندسی، تامین و نظارت بر نصب و راه اندازی انواع قطعات اعم از والوها، پمپها و سایر تجهیزات.