صنایع

صنایع

– انجام پروژه های ساخت کارخانه جات صنعتی به صورت MC.
– تامین انواع خط تولید و نصب و راه اندازی آنها.