تامین کننده پنل و اینورتر

از آنجا که بین 60 تا 70 درصد از ارز مورد نیاز مزارع خورشیدی صرفا مصروف تامین پنل و اینورتر میگردد ارائه ی بهترین کیفیت با کمترین هزینه در این پروژه ها تا درصد بسیار زیادی وابسته به تامین پنل و اینورتر مناسب است. در نظر داشتن تمامی عوامل فوق الذکر نیازمند تخصص و تجربه و همچنین رایزنی های بین المللی گسترده است که شرکت گسترش انرژی پیروزان با تجربه ی حضور در عرصه بین المللی در سالهای متمادی به جمع بندی مناسبی در این خصوص رسیده است.
لذا این شرکت با اخذ نمایندگی و عاملیتهای فروش از شرکتهای معتبر سعی در بهینه سازی این فرآیند در کشور نموده است.

شرح خدمات :

– اخذ نمایندگی رسمی و انحصاری از شرکت AIDUO برای پنل های خورشیدی (معرفی شرکت گسترش انرژی پیروزان به عنوان نماینده رسمی شرکت Aiduo)
– اخذ عاملیت فروش به عنوان عاملیت فروش شرکتهای JA و Longi برای پنل
– اخذ عاملیت فروش از شرکتهای GOODWE و SINENG برای اینورترهای Central و String
– فراهم سازی امکان مذاکره ی مستقیم بین تولید کننده و خریدار